מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

תקציר תוכנית פעולה להיערכות השלטון המקומי לשינויי האקלים ולאנרגיה מקיימת, עיריית רעננה

רשמה: ד"ר אופירה פוקס

רקע

רעננה היא עיר באזור השרון. בשנת 2019 התגוררו בה כ-91,000 תושבים ועד שנת 2030 צפוי מספרם לגדול ל-120,000 נפש. רבים מתושבי העיר הם עולים חדשים ממדינות דוברות אנגלית, מאמריקה הלטינית ומצרפת. בעיר אוכלוסייה החיה בעוני, אולם היא מפוזרת ואינה מרוכזת בשכונות מוגדרות. ברעננה אזורי תעסוקה אחדים ושטחם צפוי לגדול פי שניים עד 2035. עם זאת, מרבית התושבים עובדים מחוץ לעיר ומתניידים בכל יום לאזורי תעסוקה במטרופולין תל אביב.

העיר חברה בפורום ה-15. בעיר תשתית נרחבת של שטחים ציבוריים פתוחים וירוקים וכ-25,000 עצים. השטח הירוק לתושב גבוה מהממוצע הארצי (12 מ"ר לעומת 10 מ"ר).

מחזור ושנת פרסום: ראשון, ינואר 2022.

נקודות התורפה העלולות לפגוע באוכלוסייה:

  • אין נוהלי סיוע לאוכלוסייה באירועי אקלים קיצוניים;
  • קשה לאתר את האוכלוסיות המועדות לעוני אנרגטי בשל פערי מידע והיעדר נגישות למידע;
  • "עוני מפוזר" – האוכלוסיות הפגיעות מפוזרות ברחבי העיר, פיזור המקשה לתת מענה ברמה השכונתית או האזורית;
  • חסר צל בצירי ההליכה, בעיקר בשכונות הוותיקות.


נקודות תורפה העלולות לפגוע בשירותים ובתשתיות:

  • הצפות:
    • בניית מבנים חדשים – עד שנת 2030 צפויה ברעננה תוספת ניכרת של בניינים (מעל 8,000 יחידות דיור), והיא תבוא על חשבון השטחים הפתוחים. הגדלת התכסית האטומה תחמיר את אירועי ההצפות, בעיקר ברחוב אחוזה ובאזורים הוותיקים בעיר.
    • קליטת מי נגר ממעטפת העיר – העיר קולטת כמות גדולה של מי נגר מהכבישים העוטפים אותה. מערכת הניקוז העירונית אינה עומדת בעומסי הנגר.