מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

אנרגיה מתחדשת

אנרגיה מתחדשת

בישראל שטופת השמש ייצור חשמל ממקורות מתחדשים מהווה פוטנציאל לחיסכון כלכלי ומעבר הרשויות המקומיות להיות יצרניות אנרגיה. משק האנרגיה במדינת ישראל נאלץ להתמודד עם גידול מתמשך בביקוש לחשמל; במשאבי קרקע מצומצמים, המגבילים הקמת תשתיות פיזיות גדולות; והמצב הגיאו-פוליטי המחייב ניהול משק אנרגיה עצמאי ללא אפשרות להתחברות לתשתיות האנרגיה  של מדינות שכנות (אי אנרגטי).

היכן רשויות מקומיות יכולות להקים מערכות פוטו וולטאיות?

על גגות וחזיתות של נכסים ציבוריים לרבות מוסדות הרשות, רפתות ולולים, הצללת מרחבים ציבוריים כגון חניות, שבילי הליכה ומגרשי ספורט, על גגות בנייני מגורים (סיוע בקידום הקמת המערכות) ובעצם בכל מקום בשטחי הרשות בו היא תמצא לנכון להשתמש בקרקע לטובת ייצור חשמל.  

היכן רשויות מקומיות יכולות להתקין מתקני אגירת אנרגיה?

בסמיכות למוסדות הרשות, בשכונות, באזורי תעשייה.

מומלץ לתכנן מראש מקומות להצבת מתקני אגירה שכונתיים בתכנון שכונות חדשות.

קולות קוראים

משרד האנרגיה והתשתיות

קול קורא מספר 29/2023 להגשת בקשות לסיוע בגיבוש וכתיבת תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות ("המאיץ")

תאריך אחרון להגשה:

26 באוקטובר 2023.

גורם מממן:

משרד האנרגיה

סטטוס:

סגור להגשות
משרד האנרגיה והתשתיות

קול קורא מספר 28/2023 ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות – נסגר להגשות

תאריך אחרון להגשה:

9 נובמבר 2023.

גורם מממן:

משרד האנרגיה

סטטוס:

סגור להגשות
משרד הכלכלה

הוראת מנכ"ל 4.41 – מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות באנרגיה וצמצום תופעת אי החום העירוני.

תאריך אחרון להגשה:

8 בנובמבר 2022

גורם מממן:

משרד הכלכלה והתעשייה

סטטוס:

סגור להגשות

דוחות, מדריכים ופרסומים

חוקים ותקנות רלוונטיים

חוזר מנכ"ל 04/2020 התקשרות באמצעות שיטת שותפות ציבורית-פרטית (Public-Private Partnership - PPP)

חוזר המרחיב על תהליכי האישורים הנדרשים בביצוע ההתקשרות או פרסום מכרז מסוג PPP ומטרתו לייעל את השיח בין הרשויות המקומיות למשרד הפנים ומשרד האוצר בכל הנוגע לאישור עסקאות מסוג זה.

משרד הפנים עובד בימים אלו על נוהל חדש שיבחן את החלופות להתקשרות של הרשות עם המגזר העסקי בנושא.

מידע נוסף ומיזמים לקידום ייצור אנרגיות מתחדשות ברשויות המקומיות:

משרד האנרגיה והתשתיות

משרד האנרגיה- אנרגיה מקיימת

יוזמת האנרגיה הטובה

מכת שמש – יוזמת האנרגיה הטובה

פורום האנרגיה לרשויות המקומיות, המרכז לשלטון מקומי בישראל