מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

בנייה ירוקה

בניה ירוקה

בנייה ירוקה היא מושג המתאר בנייה המסייעת לצמצום השפעתם של מבנים על הסביבה באמצעות היבטים שונים של התכנון, הבנייה והפיתוח. מבנים אחראים על חלק ניכר (50-40%) מצריכת חומרי הגלם העולמיים, 40-30% מצריכת האנרגיה העולמית, 25% מכריתת היערות העולמית, 17% ממי השתיה העולמיים, כ- 55% מייצור הפסולת העולמית וכ- 30% מפליטות גזי החממה. חברת מקינזי העריכה כי צריכת החשמל בבניינים בישראל עומדת על יותר מ-60% מסך צריכת החשמל במדינה.

על מנת לענות על צרכי הדור הנוכחי, תוך שמירה על יכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם, יש להטמיע פרקטיקות של בנייה ירוקה ככל האפשר.

תקן בנייה ירוקה 5281, הוא תקן מחייב לעמידה בדרישות שונות המפחיתות את המדרך הפחמני של מבנים בישראל.

המשרד להגנת הסביבה בשיתוף המועצה לבנייה ירוקה הקימו אתר המציג בצורה נגישה ומפורטת את כל נושא הבנייה הירוקה. האתר כולל מידע על הטמעת התקנה המחייבת ברשוית המקומיות, תועלות הבנייה הירוקה, מציג תוכניות הכשרה בנושא ברשויות, סרטוני הסברה, מנוע חיפוש של מבנים ירוקים בארץ וניתוח סטטיסטי של מבנים ירוקים בארץ. 

רשות מקומית המעוניינת להטמיע בנייה ירוקה בשיעור גבוה ובעמידה בדרישות גבוהות יותר מהמחויב בחוק, יכולה לייצר מדיניות בניה ירוקה אשר תחייב יזמים וקבלנים לעמוד בדרישות גבוהות יותר. רשויות פורום ה- 15 ברובן כבר הטמיעו הנחיות ברורות לכך, במסגרת מדיניות עירונית או הנחיות מרחביות.

 מבנים העומדים בתקן בנייה ירוקה מביאים לחיסכון של 30-20% בצריכת האנרגיה במבנים, צמצום פליטות גזי חממה בערים וצמצום הצורך בהקמת תשתיות אנרגיה יקרות ומורכבות. רשויות שיאמצו את התקן, ואף יחייבו דרישות גבוהות יותר מהמינימום הנדרש בחוק, יביאו לצמצום פערים בין המרכז לפריפריה ולצדק חברתי מבחינת חיסכון צריכת האנרגיה במבנים, ייהנו ממיתוג ירוק וימשכו אוכלוסייה חזקה לעירם.

חוקים ותקנות רלוונטיים

דוחות, מדריכים ופרסומים