מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

הצללה במרחב העירוני

הצללה במרחב העירוני

באזורים עירוניים צפופים שורר "אי חום עירוני" – כלומר טמפרטורות האוויר בתוך הערים גבוהה ב- 2  עד 6 מעלות בהשוואה לאזורים שמחוץ לעיר. אי החום העירוני צפוי להאריך את משך גלי החום ולהחמיר אותם בעתיד. מחקר חדש של מוסד שמואל נאמן בעיר תל-אביב-יפו מצביע על עליות של בין 2 ל- 4 מילארד ש"ח בשנה (בתרחיש מתון ותרחיש קיצוני בהתאמה) כתוצאה מהתחממות האקלים בשנת 2050.

צל ממקור טבעי עדיף על צל מלאכותי בשל התועלות הרבות שעצים וצמחיה מספקים בנוסף על הצל. רצוי להשתמש בהצללה מלאכותית במצבים בהם נדרש צל מיידי, קיים מחסור במקום לנטיעת עץ ואילוצים אחרים. שילוב בין נטיעת עצים צעירים והתקנת הצללה מלאכותית בשנים הראשונות של העץ, עשוי להיות פתרון יעיל, למשל בתחנות אוטובוס או מקומות שהייה ציבוריים אחרים.

הצללה טבעית

הצללה נכונה ואיכותית משפיעה רבות על הכלכלה המקומית, על בריאות התושבים ועל רמת הקהילתיות והרגשת השייכות למקום.

לאחרונה יצאה תוכנית אסטרטגית לאומית להצללה וקירור במרחב העירוני באמצעות עצים. התוכנית עונה על סעיף 3 בהחלטת הממשלה 1022 מיום 23.01.22 המכילה מספר צירי פעולה רלבנטיים לרשויות המקומיות, וביניהם: תמיכת הממשלה ברשויות המקומיות באמצעים שונים; הכשרות; יצירת תשתית ארגונית ברשות; תוכנית פעולה עירונית ונטיעות ותחזוקה. 

תמיכת הממשלה ברשויות המקומיות באמצעים שונים: משרדי הממשלה הרלבנטיים יקצו משאבים לרשויות המקומיות באמצעות קולות קוראים, כגון הכנת תוכניות פעולה עירוניות לייעור, עריכת סקרי עצים, נטיעות הטמעת מערכות דיגיטליות ועוד.

תוכנית פעולה לייעור העירוני: תכנון, גיבוש תוכנית פעולה וקביעת יעדים לייעור העירוני. תוכנית הפעולה תשמש כמפת דרכים לשימור העיר העירוני הקיים ולהעצמתו, תוך שימוש מושכל במשאבים. מומלץ לפעול על פי המתודולוגיה בעלת ארבעת השלבים, המומלצת בתוכנית.

נטיעות ותחזוקה: חשוב לגבש תוכנית ניהול ותחזוקה, אשר תתחשב בתחזוקה בשנות חייו הראשונות של העץ, בגיזום עצים בוגרים, בתחזוקת מערכות ההשקיה ובניטור כשלים וטיפול בעצים בוגרים.

הצללה מלאכותית:

להצללה טבעית באמצעות עצים וצומח יתרונות רבים והמרכזי שבהם הוא הפחתת עומס החום העירוני.

עם זאת ישנם מקומות בהם הצללה טבעית איננה מתאפשרת מסיבות שונות. לכן הצללה מלאכותית נדרשת במיוחד בצירי הליכה עירוניים משמעותיים או באזורי שהייה כדוגמת גינות ציבוריות.

ניתן להשיג הצללה מלאכותית באמצעות סככות, פרגולות ואף קירויים סולאריים. חניות מקורות בפאנלים סולארים, עשויות לשמש כמקור חשמל לטעינה של כלי רכב המונעים בחשמל.

לקריאה בהרחבה: קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי, פרק 5: הצללה במרחב העירוני, 87-99.

הכשרות מקצועיות של כוח האדם ברשויות המקומיות: חיזוק היכולות המקצועיות של אנשי המקצוע ברשויות.

יצירת תשתית ארגונית ברשות: מינוי מנהל יער עירוני אשר ישמש כגורם מנהל, מקשר ומתאם בין מחלקות שונות ברשות בעלות השפעה על עצים; רתימה ומחויבות של הגורמים הבכירים והדרג הפוליטי ברשות; וליווי הרשויות המקומיות בתהליך ההטמעה של  תוכנית הפעולה וביישום הצעדים הנגזרים ממנה.

קולות קוראים

המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מספר 15021 להכנת תוכניות עירוניות להצללה ולקירור באמצעות עצים וביצוע פיילוטים לפעולות הצללה אופרטיביות. סגור להגשת בקשות או הצעות.

תאריך אחרון להגשה:

20 באוקטובר 2022

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה

סטטוס:

סגור להגשות
משרד הכלכלה

הוראת מנכ"ל 4.41 – מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות באנרגיה וצמצום תופעת אי החום העירוני.

תאריך אחרון להגשה:

8 בנובמבר 2022

גורם מממן:

משרד הכלכלה והתעשייה

סטטוס:

סגור להגשות

דוחות, מדריכים ופרסומים