מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

התייעלות אנרגטית

התייעלות אנרגטית

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות מביאה לצמצום זיהום אוויר, חיסכון באנרגיה ובהוצאות חשמל, ועליה באיכות החיים של התושבים.

החלטה מספר 587 של הממשלה מיום 28.05.2023  בנושא ייעול ייצור החשמל והבטחת יכולת אספקת חשמל התרכזה בחיזוק הרשויות המקומיות בנושא התייעלות אנרגטית. לקריאה בהרחבה על החלטת הממשלה, לחצו כאן.

התייעלות אנרגטית במבנים בבעלות הרשות תצמצם את הוצאות החשמל של המבנים באופן משמעותי. מערכות במבנים אשר עשויות להביא להתייעלות כוללות תאורה, מיזוג האוויר, חימום וקירור מים, מנועים ומכונות, צמצום נפח החללים (הנמכת תקרות) ועוד.

חימום מים באמצעות אנרגיה תרמו-סולארית: ישראל היא המדינה הראשונה בעולם שחייבה להתקין מתקני אנרגיה תרמו-סולאריים לחימום מים על גבי מבני מגורים ("דודי שמש"), במסגרת תקנות התכנון והבנייה, החל משנת 1979. במהלך שנת 2019, עודכנו התקנות וכעת הן מחייבות התקנת מערכות סולאריות מרכזיות, או מערכות יעילות אחרות (דוגמת דודי שמש) לחימום מים בכל הדירות במגדלי מגורים. על המערכות להיות יעילות לפחות פי שניים וחצי לעומת חימום מים על ידי דוד חשמלי. לקריאה נוספת, ראו נספח ג' בקישור.

צרכני רפאים – מכשירי חשמל אשר נשארים מחוברים לחשמל באופן קבוע גם בשעות בהן אין צריכה אקטיבית. על פי המדריך להתיעלות באנרגיה שיצא לאחרונה ע"י משרד הפנים, ישנן דרכים לצמצום צריכת הרפאים.

התייעלות אנרגטית בתאורת רחוב הינה אחת הדרכים המשמעותיות ביותר לחיסכון באנרגיה. כ- 70-60 אחוזים מהוצאות החשמל ברשויות המקומיות מקורם בתאורת הרחוב וכוללים הוצאות חשמל ישירות והוצאות תפעול נוספות. מעבר לתאורת לד במרחב העירוני תאפשר חסכון משמעותי ביותר בעלויות החשמל וכן בעלויות התחזוקה.

התייעלות בצריכת המים, למשל שימוש בחיישנים ובטכנולוגיות שונות לאיתור דליפות מים והתקנת מערכות השקיה חכמות, הפועלות בהתאם לצורך, לעונות השנה ולטמפרטורה השוררת בחוץ ועוד.

התייעלות אנרגטית כרוכה בהשקעה מיידית של תקציבים

התייעלות ברשויות בתמיכת הממשלה:

בשנים הבאות הביקוש לחשמל צפוי לעלות בקצב גבוה יותר מאשר בעבר, הן בשל הצפי בגידול האוכלוסייה והעלייה באיכות החיים ובצריכת חשמל והן בשל הצפי בכניסת רכבים חשמליים לערים, חישמול רכבות ותלות גבוהה יותר של התושבים בחשמל.

החלטת ממשלה 587 מיום 28.05.23 בעניין ייעול ייצור החשמל והבטחת יכולת אספקת חשמל, מבטיחה תקציב של 100 מיליון ₪ לרשויות המקומיות במספר מישורים: מעבר לתחבורה נקייה ברשויות המקומיות; ייצור אנרגיה מתחדשת  בנכסי הרשות ואגירתה; הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים ועוד.

קולות קוראים

משרד האנרגיה והתשתיות

קול קורא לבניית תכניות לאיפוס אנרגיה ברשויות מקומיות – תאריך אחרון להגשה 29.05.2022.

תאריך אחרון להגשה:

22 במאי 2022.

גורם מממן:

משרד האנרגיה

סטטוס:

סגור להגשות
משרד האנרגיה והתשתיות

קול קורא מספר 28/2023 ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות – נסגר להגשות

תאריך אחרון להגשה:

9 נובמבר 2023.

גורם מממן:

משרד האנרגיה

סטטוס:

סגור להגשות
משרד הכלכלה

הוראת מנכ"ל 4.41 – מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות באנרגיה וצמצום תופעת אי החום העירוני.

תאריך אחרון להגשה:

8 בנובמבר 2022

גורם מממן:

משרד הכלכלה והתעשייה

סטטוס:

סגור להגשות

דוחות, מדריכים ופרסומים

חוקים ותקנות רלוונטיים