מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

מערך הפסולת העירוני

מערך הפסולת העירוני

הרשות המקומית היא האחראית הבלעדית לאיסוף הפסולת ביישוב, לטיפול בה ולשמירה על ניקיון השטחים הפתוחים. אופן הטיפול בפסולת בשילוב אכיפה הם גורמים חשובים בשירותים המוניציפליים ובשמירה על איכות הסביבה ברשות. במדריך לקיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי, פרק 1 – ניתן ללמוד על הדרכים השונות להתייעל ברשויות המקומיות, בהתאם לכל אחד מזרמי הפסולת

פסולת היא תוצר לוואי של התנהלות החברה המודרנית וכמותה גדלה ככל שהאוכלוסייה מתרחבת. על פי המשרד להגנת הסביבה, קצב הגידול הממוצע השנתי  של הפסולת המיוצרת בישראל עומד על  2.6%, כאשר כל תושב משליך בכל יום 1.7 ק"ג פסולת בממוצע (מעל 600 ק"ג בשנה). לפיכך בכל שנה מיוצרת במדינת ישראל פסולת עירונית ומסחרית שמשקלה 5.4 מיליון טונות.

הטיפול בפסולת הנפוץ ביותר בישראל הוא הטמנה (80%). רק כ- 20% מהפסולת ממוחזרת. עד שנת 2030 שואף המשרד להגנת הסביבה להגיע לשיעור הטמנה של 20% בלבד באמצעות התייעלות מקסימלית בשימוש במשאבים ושימוש בכלכלה מעגלית (אסטרטגיית פסולת 2030, כלכלה מעגלית 2050).

בעידן של שינויי אקלים, ובייחוד לנוכח התחייבותה של ישראל לצמצום פליטות גזי חממה במסגרת הסכם פריז, הטמנה אמורה להיות הפתרון האחרון והרצוי פחות בסדר העדיפויות לטיפול בפסולת.

מתוך: קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי, משרד הפנים, 2018. "הפיכת הפירמידה" מהטמנה לטיפולים שונים על פי סוגי הפסולת היא הדרך הרצויה לטיוב מערך הפסולת הרשותי.

קולות קוראים

המשרד להגנת הסביבה

קול קורא לתמיכה ביחידות סביבתית בשנים 2024 עד 2026

תאריך אחרון להגשה:

14.03.2024

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה

סטטוס:

פתוח להגשות
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 15788 (9384) לתמיכה בהפעלת מתקני מיון לפסולת עירונית

תאריך אחרון להגשה:

31 בדצמבר 2030

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה

סטטוס:

פתוח להגשות
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 15879 (13546/21) לתמיכה בהקמה, בשדרוג ובהפעלה של מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית – נוסח מתוקן 2022

תאריך אחרון להגשה:

30 ביוני 2024

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה

סטטוס:

פתוח להגשות
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 15790/22 לתמיכה בתכנון סטטוטורי להקמת מתקנים לטיפול בפסולת עירונית פריקה ביולוגית ומתקני מיון לפסולת עירונית

תאריך אחרון להגשה:

31 בדצמבר 2026

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה

סטטוס:

פתוח להגשות
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 15950 לתמיכה בהקמת מתקן מיון פסולת זכוכית לשנת 2023

תאריך אחרון להגשה:

31 בינואר 2024

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה

סטטוס:

פתוח להגשות
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 16151 לתמיכה בהקמה או בשדרוג של מתקנים לטיפול בפסולת בנייה לשנים 2025-2023

תאריך אחרון להגשה:

31 בדצמבר 2025

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה

סטטוס:

פתוח להגשות
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 16153 לתמיכה בהקמה מתקנים לטיפול בפסולת בנייה לשנים 2025-2023 בתחומי יישובי החברה הערבית

תאריך אחרון להגשה:

31 בדצמבר 2025

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה

סטטוס:

פתוח להגשות

קול קורא 12806 – עידוד השימוש בכלים רב פעמיים באמצעות סיוע ברכישת מדיחי כלים לגני הילדים והסברה ברשויות המקומיות

תאריך אחרון להגשה:

25.3.2021.

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה

סטטוס:

סגור להגשות

קול קורא מס' 15790/22 לתמיכה בתכנון סטטוטורי להקמת מתקנים לטיפול בפסולת עירונית פריקה ביולוגית ומתקני מיון לפסולת עירונית

תאריך אחרון להגשה:

31 בדצמבר 2026

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה

סטטוס:

פתוח להגשות

דוחות, מדריכים ופרסומים

חוקים ותקנות רלוונטיים