מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

מקרי בוחן

מקרי הבוחן באתר מדגימים את קידום ההלכה למעשה: כל אחד ממסמכים אלה סוקר את התהליך שהרשות ביצעה באחד מתחומי מרכז הידע, ומתמצת את התובנות המרכזיות ואת התועלות שעולות ממנו. מדובר במגוון של רשויות מקומיות בארץ ובעולם. כל מקרה בוחן מציג בקצרה את הרשות והאתגרים המרכזיים איתה התמודדה, את הצעות הייעול ואת ההישגים והתועלות הגלומות בפרויקט.

אזור גיאוגרפי:

מקרי בוחן- אזור גיאוגרפי

תחום פעילות:

פילטר מקרי בוחן- תחומי פעילות

נס ציונה | ניהול נגר

התמודדות עם שינויי אקלים | פתרונות מבוססי טבע

חולון | תכנון | הצללה

התמודדות עם משבר האקלים | מיפוי אי החום העירוני

באר שבע | חידוש המרחב הציבורי וחוסן קהילתי

התייעלות אנרגטית | אנרגיות מתחדשות | הצללה | צמצום צריכת מים | בניית חוסן קהילתי

ג'לג'וליה | התייעלות אנרגטית

אנרגיה/ הפחתת גזי חממה/ התייעלות אנרגטית/ התייעלות במשאבים/ התמודדות עם שינויי אקלים
Street life in Copenhagen. People riding bikes in the city center.

קופנהגן | דנמרק

ניידות בת-קיימא

נתניה | איתנות אנרגטית

ניהול האנרגיה הרשותית בראייה הוליסטית