מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

קולות קוראים

סטטוס

פילטר קולות קוראים – סטטוס

גורם מממן

פילטר קולות קוראים – גורם מממן

תחומי פעילות

תחומי פעילות
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא לתמיכה ביחידות סביבתית בשנים 2024 עד 2026

תאריך אחרון להגשה:

14.03.2024

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים 2023 בתחומי ביצוע (1/2023), תכנון (2/2023) וסקר (3/2023)

תאריך אחרון להגשה:

31 לאוגוסט 2023

גורם מממן:

הקרן לשטחים פתוחים
המשרד להגנת הסביבה

סביבטבע 2022 לתמיכה ברשויות מקומיות בנושא טבע עירוני

תאריך אחרון להגשה:

04 לספטמבר 2022

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 15788 (9384) לתמיכה בהפעלת מתקני מיון לפסולת עירונית

תאריך אחרון להגשה:

31 בדצמבר 2030

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 15879 (13546/21) לתמיכה בהקמה, בשדרוג ובהפעלה של מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית – נוסח מתוקן 2022

תאריך אחרון להגשה:

30 ביוני 2024

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 15790/22 לתמיכה בתכנון סטטוטורי להקמת מתקנים לטיפול בפסולת עירונית פריקה ביולוגית ומתקני מיון לפסולת עירונית

תאריך אחרון להגשה:

31 בדצמבר 2026

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 15950 לתמיכה בהקמת מתקן מיון פסולת זכוכית לשנת 2023

תאריך אחרון להגשה:

31 בינואר 2024

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 16151 לתמיכה בהקמה או בשדרוג של מתקנים לטיפול בפסולת בנייה לשנים 2025-2023

תאריך אחרון להגשה:

31 בדצמבר 2025

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 16153 לתמיכה בהקמה מתקנים לטיפול בפסולת בנייה לשנים 2025-2023 בתחומי יישובי החברה הערבית

תאריך אחרון להגשה:

31 בדצמבר 2025

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מס' 14718/22 לסיוע ברכישת אוטובוסים מאופסי פליטות

תאריך אחרון להגשה:

10 ביוני 2022.

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
משרד האנרגיה והתשתיות

תמיכה בעמדות טעינה לרכבים חשמליים

תאריך אחרון להגשה:

13 באוגוסט 2023.

גורם מממן:

משרד האנרגיה
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא מספר 15021 להכנת תוכניות עירוניות להצללה ולקירור באמצעות עצים וביצוע פיילוטים לפעולות הצללה אופרטיביות. סגור להגשת בקשות או הצעות.

תאריך אחרון להגשה:

20 באוקטובר 2022

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים

06/2023 הנגשה – מטרתו הנגשה (פיזית ו/או קוגנטיבית) של מיזמים קיימים או תכנון והקמה של מיזמים מונגשים חדשים העומדים בהגדרת מטרות הקרן.

תאריך אחרון להגשה:

31 באוגוסט 2023.

גורם מממן:

הקרן לשטחים פתוחים
הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים

5/2023 רכישת קרקעות – מטרתו רכישת שטחים שיש בהם ערכי טבע החיוניים לשמירת המגוון ביולוגי ומערכות אקולוגיות וניתן משקל יתר לשטחים שמתקיים בהם גם נופש בחיק הטבע לתועלת הציבור

תאריך אחרון להגשה:

גורם מממן:

הקרן לשטחים פתוחים
הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים

4/2023 אקלים – מטרתו שמירה, שיקום, שחזור וחיזוק החסינות האקולוגית (resistance + resilience) של מערכות אקולוגיות לחות בשטחים פתוחים בפני תוצאות השפעת שינויי האקלים במרחב ישראל: פעילויות של שמירה, שיקום כולל הבּרה (rewilding) ושחזור מערכות פגועות.

תאריך אחרון להגשה:

31 באוגוסט 2023.

גורם מממן:

הקרן לשטחים פתוחים
הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים

1,2,3/2023 תכנון, ביצוע וסקר – מטרתו תכנון, איסוף וריכוז נתונים, סקרים ומחקר בתחום השטחים הפתוחים. המיזמים יעסקו בין השאר בתחום השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים.

תאריך אחרון להגשה:

31 באוגוסט 2023.

גורם מממן:

הקרן לשטחים פתוחים

קול קורא 12806 – עידוד השימוש בכלים רב פעמיים באמצעות סיוע ברכישת מדיחי כלים לגני הילדים והסברה ברשויות המקומיות

תאריך אחרון להגשה:

25.3.2021.

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
משרד האנרגיה והתשתיות

קול קורא לבניית תכניות לאיפוס אנרגיה ברשויות מקומיות – תאריך אחרון להגשה 29.05.2022.

תאריך אחרון להגשה:

22 במאי 2022.

גורם מממן:

משרד האנרגיה
האיחוד האירופאי בישראל

לקראת מודלים ברמת הנכס של סיכוני אקלים והתאמה Towards asset level modelling of climate risks and adaptation

תאריך אחרון להגשה:

12 באפריל 2022.

גורם מממן:

האיחוד האירופי
האיחוד האירופאי בישראל

תמיכה לאזורים בפיתוח מסלולים לקראת חוסן אקלים ואג'נדות חדשנות מתאימות. Support to the regions in developing pathways towards climate resilience and corresponding innovation agendas

תאריך אחרון להגשה:

12 באפריל 2022.

גורם מממן:

האיחוד האירופי
האיחוד האירופאי בישראל

מעורבות מקומית של אזרחים ביצירה משותפת של שינוי חברתי למען חוסן אקלים. Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

תאריך אחרון להגשה:

12 באפריל 2022.

גורם מממן:

האיחוד האירופי
האיחוד האירופאי בישראל

הדגמות של חוסן אקלים בקנה מידה גדול היוצרות ערך מוסף חוצה גבולות. Large scale demonstrators of climate resilience creating cross-border value.

תאריך אחרון להגשה:

12 באפריל 2022.

גורם מממן:

האיחוד האירופי
האיחוד האירופאי בישראל

פיתוח הערכות סיכונים לשינויי אקלים באזורים ובקהילות באירופה המבוססות על גישת הערכת סיכוני אקלים שקופה והרמונית. Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approach

תאריך אחרון להגשה:

12 באפריל 2022.

גורם מממן:

האיחוד האירופי
המשרד להגנת הסביבה

קול קורא להכנת תוכניות בנושאי היערכות לשינוי אקלים 2022 – 15012 ו-15013

בשלב יישום ברשויות המקומיות.

תאריך אחרון להגשה:

18 באוקטובר 2022.

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
משרד האנרגיה והתשתיות

קול קורא מספר 29/2023 להגשת בקשות לסיוע בגיבוש וכתיבת תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות ("המאיץ")

קול קורא פתוח להגשה, מועד אחרון להגשת הצעות הוארך מיום 12.10.23 ליום 26.10.23 בשעה 14:00.  

תאריך אחרון להגשה:

26 באוקטובר 2023.

גורם מממן:

משרד האנרגיה
משרד האנרגיה והתשתיות

קול קורא מספר 28/2023 ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות – נסגר להגשות

תאריך אחרון להגשה:

9 נובמבר 2023.

גורם מממן:

משרד האנרגיה
משרד הכלכלה

הוראת מנכ"ל 4.41 – מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות באנרגיה וצמצום תופעת אי החום העירוני.

תאריך אחרון להגשה:

8 בנובמבר 2022

גורם מממן:

משרד הכלכלה והתעשייה
האיחוד האירופאי בישראל

לקראת מודלים ברמת הנכס של סיכוני אקלים והתאמה Towards asset level modelling of climate risks and adaptation

תאריך אחרון להגשה:

12 באפריל 2022.

גורם מממן:

האיחוד האירופי

קול קורא מס' 15790/22 לתמיכה בתכנון סטטוטורי להקמת מתקנים לטיפול בפסולת עירונית פריקה ביולוגית ומתקני מיון לפסולת עירונית

תאריך אחרון להגשה:

31 בדצמבר 2026

גורם מממן:

המשרד להגנת הסביבה
משרד האנרגיה והתשתיות

עמדות טעינה ותמיכות לעמדות

תאריך אחרון להגשה:

2018

גורם מממן:

משרד האנרגיה