מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

מהמתרחש בעולם: הסתגלות וחוסן אקלימי

תרגמה וערכה: ד"ר אופירה פוקס

הסתגלות וחוסן אקלימי

מקרה מבחן: בריסביין.
שם המיזם: נטיעת עצים להצללה בתחנות אוטובוס.

ב-2018 קבעה מועצת העיר בריסביין יעד: הפיכת העיר לירוקה ונקייה. רכיב מרכזי בתוכנית להשגת יעד זה היה "לספק עצים רבים יותר להצללה בתחנות אוטובוס ובשבילי הליכה". כדי לממש מחויבות זו ביצעה המועצה סקר צל טבעי בתחנות אוטובוס וזיהתה תחנות שבהן אפשר לנטוע עצים. העצים נועדו להוסיף הצללה, להגביר את נוחיות המשתמשים ולהפחית את החשיפה לשמש ולחום.
בשנת הכספים 2021–2022 נשתלו יותר מ-800 עצים בלמעלה ממאתיים תחנות אוטובוס. בשנת הכספים 2022–2023 היו צפויות להצטרף למיזם כ-300 תחנות אוטובוס.

שתילת עצים מתאימים מספקת הצללה וקירור וכן תועלות נוספות כדוגמת מיסוך ונוחיות משופרים. העצים ניטעים קרוב ככל האפשר לתחנות האוטובוס, תוך שמירה על שדה ראייה מספק. העירייה צופה שהעצים הבוגרים יספקו צל וקירור לנוסעים ולתושבים בעת ההמתנה לאוטובוס או בהליכה מהתחנה ואליה.
העירייה תטפל באופן שוטף בעצים החדשים עד שיתבססו ותמשיך לטפל בהם לאורך חייהם.

העירייה פיתחה עקרונות מנחים שיש להביא בחשבון בעת בחירת תחנות האוטובוס המתאימות להצללה:

  • עיצוב התחנה ונגישותה;
  • רוחב שולי הרחוב;
  • תנאי ראות מספקים;
  • אילוצים לנטיעות (כגון תשתיות עיליות ותת-קרקעיות);
  • מיני העצים;
  • הצל הקיים והצל העתידי;
  • מיקום, בעלות וקרבה לשירותים חברתיים אחרים;
  • פוטנציאל החשיפה לשמש ולחום בקרב משתמשי התחנה;
  • כיוון קרני השמש;
  • התשתיות הקיימות בתחנה.