מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

תקציר תוכנית לניהול סערות, קופנהגן, דנמרק

רשמה: ד"ר מיכל צרפתי

רקע

כדי להילחם בהשפעות השליליות של אירועי סערה, פיתחה עיריית קופנהגן בשנת 2012 תוכנית לניהול סערות, שהיא שלוחה של תוכנית ההסתגלות לאקלים קופנהגן. התוכנית מתווה את סדרי העדיפויות ואת האמצעים המומלצים להתאמה לאקלים, לרבות גשמים קיצוניים. העירייה ביצעה הערכה כוללת של עלויות הצעדים השונים (צעדים מסורתיים-גישת "עסקים כרגיל" לעומת אפשרויות שונות לרבות צעדי הסתגלות), של עלות הנזקים למרות הצעדים ושל ההשפעה הכלכלית הנובעת מכך.

הוכח כי המשך התמקדות במערכות הביוב המסורתיות יניב רווח חברתי שלילי: למרות השקעות הון, הנזקים הכספיים מהצפות יישארו גבוהים ולא יצדיקו את ההשקעה הגבוהה ביישום הצעדים. מנגד, הפתרון המשולב (כולל התאמה) יניב חיסכון נטו. הפתרון המשולב הנבחר יכלול הרחבה של רשת הביוב וכ-300 מיזמים עיליים המתמקדים באגירת מים ובניקוז.

מטרת התוכנית: ניהול אירועי גשם עזים וצמצום ההשפעות של ההצפות. התוכנית מתבססת על הערכה כלכלית מפורטת הבודקת אם ניהול אירועי גשם קיצוניים עשוי להשתלם לחברה כולה.

התוכנית כוללת:

  1. התאמת התוכניות לניהול שיטפונות לתרחישים הצפויים;
  2. עיצוב עיר הרגיש למים;
  3. תכנון תשתיות ירוקות עירוניות ופתרונות מבוססי טבע.

קרדיט לתמונות: Ramboll and Ramboll Studio Dreiseitl

אתגרים:

  • קופנהגן חוותה ארבעה אירועי גשמים עזים בשנים האחרונות. הגדול ביותר, ב-2011, הסב נזקים בסכום כולל של כ-3.2 מיליון ש"ח. סכום זה אינו כולל את העלויות הישירות של תיקון התשתיות העירוניות או עלויות עקיפות כמו אובדן רווחים, אובדן תפעול עסקי, עליית מחיר הביטוח ועוד.
  • על פי תוכנית ההסתגלות לאקלים קופנהגן, האתגר העיקרי של העיר לנוכח שינויי האקלים הוא התמודדות עם גשם שוטף וכבד יותר בעתיד. כמות המשקעים צפויה לעלות, ובה בעת יתמעטו אירועי הגשמים, שיגרמו לאירועי גשם עזים יותר ובעקבותיהם להצפות. באמצעות תחזיות ה-IPCC בתרחיש A2, המכון המטאורולוגי הדני צופה עלייה של 25%–55% במשקעים בחודשי החורף בשנת 2100 וירידה של 0%–40% בקיץ. בה בעת עלולה עוצמת הגשמים העזים לעלות ב-20%–50%. תוכנית ההסתגלות מציינת כי עוצמת הגשם לצד תשואה של 10 שנים תגדל בסביבות 30% עד שנת 2100, שינוי שיכריע את מערכות הביוב והנגר הקיימות.

גורמים מגבילים:

זוהו קשיים אחדים ביישום המיזמים בתוכנית:

  • כ- 132 ק"מ של כבישים במיזם הם בבעלות פרטית (כ-30%), ובעלי הכבישים יכולים לעכב או למנוע את ביצוע הפרויקט. הפתרון לנושא זה הוא רכישה של כבישים הנחשבים חיוניים לניהול (זוהו 9 ק"מ של כבישים מתוך 132 ק"מ בסה"כ);
  • יהיה צורך לטפל במי הגשם כדי להבטיח איכות מים נאותה; נבדקים פתרונות רלוונטיים.


היבטים משפטיים:

חוקי איכות הסביבה ומי הנגר הנוכחיים אינם מספקים לטיפול מיטבי בכמויות הולכות וגדלות של מי שיטפונות רבים בהיבט הסביבתי והפיננסי. לפיכך הגישה עיריית קופנהגן הצעות אחדות לתיקונים לשיקולו של המשרד לאיכות הסביבה הדני. ההצעות אלה נוגעות בעיקר לתיקונים בנוגע לכללי התשלום הנוגעים לשפכים ולחוק התכנון בדנמרק.

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { let greetingDisplayed = sessionStorage.getItem('greetingDisplayed') === 'true'; // פונקציה לטיפול באירוע df-messenger-loaded function handleMessengerLoaded() { if (!greetingDisplayed) { const dfMessenger = document.querySelector('df-messenger'); dfMessenger.renderCustomText(`ברוכים הבאים למרכז ויץ.\n כיצד נוכל לעזור לך?!`, true); greetingDisplayed = true; sessionStorage.setItem('greetingDisplayed', 'true'); } } // בדיקה אם df-messenger כבר נטען const dfMessenger = document.querySelector('df-messenger'); if (dfMessenger) { handleMessengerLoaded(); } // הוספת מאזין אירועים ל-df-messenger-loaded document.addEventListener('df-messenger-loaded', handleMessengerLoaded); });