מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

מהמתרחש בעולם: ניהול פסולת

תרגמה וערכה: ד"ר אופירה פוקס

ניהול פסולת

מקרה מבחן: סאו-פאולו.
שם המיזם: "תוכנית לשוקי רחוב ולגינות בנות-קיימא" – Sustainable Street Markets and Gardens Program.

בסאו-פאולו פזורים מאות שוקי רחוב המייצרים 34,000 טונות של פסולת אורגנית בשנה. "התוכנית לשוקי רחוב ולגינות בנות-קיימא" פותרת את הבעיה של פסולת זו וכן של הגזם בעיר באמצעות הקמת חמישה מתחמי קומפוסטציה וגינות עירוניות. העירייה אחראית לפינוי הפסולת למתחמי הקומפוסטציה, ולכל מתחם קיבולת של עשרה טון פסולת ביום. בעת כתיבת המסמך (2019) צפתה העירייה שהתוכנית תפתור את הבעיה של כל הפסולת האורגנית של שוקי הרחוב ושל כל כל הגזם העירוני עד לסוף שנת 2020.

  • כל אחת מיחידות הקומפוסט צפויה למחזר כ-3,000 טונות של פסולת אורגנית בשנה ולייצר 600 טונות של קומפוסט.
  • התוכנית צפויה להפחית את השימוש בהטמנת פסולת אורגנית, את תנועת המשאיות לאיסוף הפסולת ואת פליטות גזי החממה באופן כללי.
  • בקומפוסט נעשה שימוש ברחבי העיר והוא זמין חינם לשימוש תושבי העיר.
  • התוכנית מגבירה את מודעות התושבים לגידול עצמי של המזון. לפיכך חלה עלייה במספר המשתמשים בגינות העירוניות הסמוכות למתחמי הקומפוסט.