מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

תקציר מיזם Barcelona Superblocks

תרגמה וערכה: ד"ר אופירה פוקס

רקע

התניידות בתקיימא
מקרה מבחן: ברצלונה.
שם המיזם: Barcelona Superblocks.

סופרבלוק הוא יחידת שטח הקטנה משכונת מגורים אך גדולה מרחוב, שבה תכנון עירוני ופעילויות סביבתיות נעשים ברחובות שקטים שבהם תנועה מופחתת של כלי רכב ממונעים. המיזם, יוזמה של מועצת העיר ברצלונה ושל הסוכנות לאקולוגיה אורבנית, משלב בין רשת חדשה של קווי אוטובוס מקבילים ובין שירות אופניים שיתופיים באופן המעודד הליכתיות ורכיבה על אופניים ומפחית מפגעי רעש ופליטות גזי חממה. ככלל, המיזם מקדם התניידות בת-קיימא, שימוש מוגבר במרחב הציבורי, מגוון ביולוגי, לכידות חברתית וטביעת רגל אקולוגית מופחתת. יתר על כן, המיזם מקדם את הפן האנושי של העיר.[1]

הרחובות הפנימיים בכל סופרבלוק נקראים "רחובות ירוקים" והם סגורים לתנועת כלי רכב מלבד כלי הרכב של תושבי הרחובות, תחבורה ציבורית, רכבי חירום ואופניים. תנועת כלי הרכב היא חד-סטרית בלבד וכך חלק מהכבישים נעשו לאזורים הבטוחים לשימוש הולכי הרגל. המיזם החל כניסוי בשנת 2014, ובשנת 2016 החלה העירייה להסב שישה מתחמים לסופרבלוקים מתפקדים. העירייה מתכננת לעצב מחדש 21 רחובות בהתאם לתוכנית הסופרבלוקים עד שנת 2030 כחלק מיעד של 503 סופרבלוקים ברחבי העיר.[2]

סגירת הרחובות לכלי רכב פרטיים לטובת מרחב ציבורי פעיל בברצלונה. צילומים: מיכל צרפתי

מאז תחילתו של המיזם ב-2014 חלה עלייה של 10% בתנועת הולכי הרגל ועלייה של כ-30% בנסיעות באופניים.[3]