מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

תקציר תוכנית פעולה להיערכות השלטון המקומי לשינויי האקלים ולאנרגיה מקיימת במסגרת המאיץ, עיריית בית שמש

רשמו: ד"ר מיכל צרפתי וד"ר אופירה פוקס

רקע

העיר בית-שמש נתונה בתהליך מתמשך של צמיחה מואצת, והוא צפוי להימשך לכל אורך העשור השלישי של המאה ה-21. על פי נתוני הלמ"ס, באמצע שנת 2021 התגוררו בבית-שמש כ-136,000 תושבים והאוכלוסייה גדלה בכ-65% עד כ-85% בכל עשור באלף הנוכחי. מספר יחידות הדיור צפוי כמעט להכפיל את עצמו בעשור הקרוב, וכ-75% מתוך 20,000 יחידות הדיור המתוכננות צפויות להתווסף עד סוף 2023.

לעיר צביון אוכלוסייה ייחודי – אוכלוסייה חרדית, שיעור גבוה של ילדים וצפיפות דיור גבוהה יחסית, דירוג חברתי-כלכלי 2, אורח חיים ייחודי ורמת קהילתיות גבוהה. בסיס ההכנסות המוניציפלי של העירייה קטן יחסית, אולם על פי הצפי לפיתוח אמורים להיפתח מפעלים ומרכזים לוגיסטיים בעקבות הכרזת העיר כאזור פיתוח א'. בית-שמש שוכנת בלב אזור מגוון ועשיר בערכי טבע ונוף, ובסביבתה אתרי עתיקות, יערות טבעיים, ערוצי נחלים ומעיינות, שטחי חקלאות ואזורי מחיה לבעלי חיים.

תהליך הפיתוח המרחבי של העיר נוגס באופן מתמשך ומהותי בשטחים בעלי ערך אלה ויוצר קווי ממשק ארוכים בין המרחב המבונה לבין השטחים הפתוחים הסובבים אותו.

מחזור ושנת פרסום התוכנית: ראשון, 2022

נקודות התורפה העלולות לפגוע באוכלוסייה:

 • אי החום העירוני הוא האיום המרכזי הניצב בפני העיר לנוכח היקפי הבנייה החדשה בעיר וצמצום השטחים הפתוחים סביבה.
  • התחממות המבנים, הן הפרטיים והן הציבוריים – בעיר אוכלוסיות פגיעות רבות שאין להן הידע והאמצעים הנדרשים להתאמת המבנים לתנאים המשתנים. מבנים יבילים ותוספות בנייה מחומרים קלים אינם מותאמים לתנאי האקלים.
  • התחממות המרחב הציבורי – בעיר מעט עצים יחסית, שיעור גבוה של כריתות עצים ומחסור בידע על הטיפול בעצים. אין התחשבות בטבע העירוני וחסרה מודעות להצללות טבעיות ומלאכותיות ברחובות, בכיכרות, בצירי הליכה ובמרחבי פעילות נוספים.
  • סכנת שרפות בממשקים בין שטחי יער וחורש לבין השטחים המבונים.
 • נגר והצפות – אירועי גשם עזים בזמן קצר בשילוב הפיתוח הנרחב מעודדים זרימת נגר עילי במקום חלחול והם עלולים לגרום להצפות. ההצפות עלולות לפגוע באוכלוסייה, בעיקר ברכוש, ולעורר קשיי נגישות.


נקודות תורפה העלולות לפגוע בשירותים ובתשתיות:

ככל שיואץ הפיתוח ויתרחב כך תושפע המערכת האקולוגית הטבעית ובעקבותיה השירותים והתשתיות:

 • התחממות העיר תשפיע על הנגישות לשירותים החיוניים, על היקף שעות הפעילות של מוסדות החינוך והקהילה במרחב הפתוח וכן על אירועי תרבות ופנאי. עלול להיפגע גם היקף שעות הפעילות של העסקים במרכזים המרוחקים יחסית ממוקדי האוכלוסייה.
 • נגר והצפות – הבנייה בסמיכות לנחלים ושימוש רב בכלים חד-פעמיים לצד שיעור מיחזור נמוך עלולים לגרום לסתימות ולחסימות באפיקי הנחלים בשל הפסולת. סתימות אלה עלולות להביא לידי חסימות כבישים בנקודות הנמוכות, לקשיי נגישות לשירותים, לגלישת קרקע, לשחיקת תשתיות ולאיבוד כמויות גדולות של מים.


נקודות תורפה העלולות לפגוע בניהול האנרגיה:

נקודות תורפה ברמה הארגונית-ניהולית:

 • סוגיות ניהול אנרגיה אינן זוכות לתשומת לב ולמאמץ ארגוני מצד העירייה אף שהן חלק בלתי נפרד מתהליך הפיתוח.
 • כמעט אין עיסוק בהתייעלות אנרגטית במגזר הפרטי והציבורי מלבד עיסוק נקודתי דוגמת אנרגיה במבני הרשות המקומית.
 • אין ברשות ממונה אנרגיה פורמלי לתכלול הפעילות בנושא, למתן הנחיות ולהנגשת כלים וידע בתוך הרשות.
 • אין תקנים ואף לא המלצות המאפשרים לייצר אנרגיה מתחדשת ולהתייעלות אנרגטית של מבנים בתוכניות ובתהליכי פיתוח למרות היקפי הבנייה הנרחבים. עתידים להיבנות בעיר שני מבנים בעלי חשיבות רבה: בית העירייה החדש ובית חולים, והם יעמדו בתקן הבנייה הירוקה המחויב בחוק ולא מעבר לכך.
 • מוסדות ציבור רבים מופעלים באמצעות עמותות פרטיות וקשה לאסוף מהם מידע ולהטמיע בהם כלים לייצור אנרגיה ולניהולה.
 • הטיפול בהיבטים השונים של ניהול האנרגיה ברשות מפוצל בין גורמים שונים בעירייה.

 

 

 

 

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { let greetingDisplayed = sessionStorage.getItem('greetingDisplayed') === 'true'; // פונקציה לטיפול באירוע df-messenger-loaded function handleMessengerLoaded() { if (!greetingDisplayed) { const dfMessenger = document.querySelector('df-messenger'); dfMessenger.renderCustomText(`ברוכים הבאים למרכז ויץ.\n כיצד נוכל לעזור לך?!`, true); greetingDisplayed = true; sessionStorage.setItem('greetingDisplayed', 'true'); } } // בדיקה אם df-messenger כבר נטען const dfMessenger = document.querySelector('df-messenger'); if (dfMessenger) { handleMessengerLoaded(); } // הוספת מאזין אירועים ל-df-messenger-loaded document.addEventListener('df-messenger-loaded', handleMessengerLoaded); });