מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

איזור:

תחום פעילות:

מודלים לניהול אנרגיה 19.3_v
19.3.24 | מודלים לניהול אנרגיה ברשות המקומית
ביובליץ
11.4.24 | ביובליץ ערד
אגמא222
27.3.24 | תכניות עירוניות לניהול נגר וניקוז
תכנון הצללות
5.3.24 | תכנון וניהול הצללות טבעיות במרחב הציבורי
נחל כנכס עירוני
25.2.24 | נחל כנכס עירוני
אירועי מים
6.3.24 | אתגרי מים בסביבה אורבנית
נטיעת עצים
28.2.24 | בחירת עצי רחוב
מה זה בעצם BIG DATA?
22.2.24 | מה זה בעצם BIG DATA?
ירכא
16.1.24 | התייעלות בצריכת אנרגיה
7-9.11.23 | Smart City Expo World Congress
7-9.11.23 | Smart City Expo World Congress
25.12.23 | פרוייקט ערים מקיימות​
25.12.23 | פרוייקט ערים מקיימות​
28.12.23 | כנס שותפות אזורית​
28.12.23 | כנס שותפות אזורית​
24.12.23 | וובינר בנושא היערכות למצבי חירום בחורף​
24.12.23 | וובינר בנושא היערכות למצבי חירום בחורף​
Train at Station in Vilnius
21.12.23 | כנס יום תחבורה ציבורית​
12.9.23 | כנס חלוצי הגגות
12.9.23 | כנס חלוצי הגגות
12-13.7.23 | הוועידה השנתית למדע וסביבה
12-13.7.23 | הוועידה השנתית למדע וסביבה
פורום אקדמיה
9.5.23 | פורום אקדמיה-מקבלי החלטות בשלטון המקומי
20-22.2.24 | MUNI EXPO
9-10.6.24 | MUNI EXPO
24.1.24 | נוטעים נתונים
24.1.24 | נוטעים נתונים
22.4.24 | Sustainable Cities of Tomorrow
22.4.24 | Sustainable Cities of Tomorrow
27-29.2.24 | כנס אילת-אילות לאנרגיה מתחדשת
27-29.2.24 | כנס אילת-אילות לאנרגיה מתחדשת
רחובות ירוקים בעלי שבילי הצפה
רחובות ירוקים בעלי שבילי הצפה