מעבר לעמוד הבית
ההסתדרות הציונית העולמית

MED TEST II

שותפים

אודות הפעילות

MED-TEST הוא אחד הפרויקטים בתוכנית SWITCH MED  אשר הושקה על ידי ארגון UNIDO (United Nation Industry Development Organization).  מתרכז בהטמעת מתודולוגיית TEST (Transfer of Environmentally Sound Technology) במטרה לשפר את התחרותיות והביצועים הסביבתיים-כלכליים של המגזר התעשייתי ובכך להגן על משאבי הטבע בד בבד עם פיתוח כלכלי. המתודולוגיה עוסקת בהטמעת כלים חיוניים כבסיס לגישה חסכונית במשאבי טבע וייצור אחראי של מוצרים לכל אורך מחזור חייהם ומתבססת על שלושה עקרונות מרכזיים:
– ניהול משאבים וייעול ייצור נקי (RECP- Resource Efficiency and Cleaner Production)
– מערכת ניהול סביבתית  (EMS- Environmental Management System)
– חשבונאות זרימת חומר מול עלות  (MFCA- Material Flow Cost Accounting)
בין השנים 2009-2012 התקיים הפיילוט ראשון של ה- MED TEST, ב-43 מפעלים במדינות דרום הים התיכון (מרוקו, טוניס ומצרים). כבר במחזור הראשון הפרויקט הגיע להישגים משמעותיים: 54% מההשקעות הוחזרו בפרק זמן הקטן משישה חודשים; 75%  הטמעה של תכניות התייעלות; חיסכון של 7.9 מיליון קו"ב מים לשנה וחיסכון של 263 ג'יגה וואט לשנה. כפועל יוצא פרויקט MED TEST II יצא לדרך בינואר 2015 בחמש מדינות נוספות (לבנון, פלסטין, ירדן, ישראל, ואלג'יריה).

יישום בישראל

MED-TEST Israel   יצא לדרך בינואר 2015 כחלק מהפרויקט הבינלאומי – סובב אגן הים התיכון – בהובלת מרכז וייץ לפיתוח בר קיימא, משרדי הכלכלה והגנת הסביבה, התאחדות התעשיינים ונציבות האיחוד האירופי בישראל. 

האינטגרציה והיישום המותאם אישית לכל מפעל של המתודולוגיה, הכלים השונים ושלבי הביצוע, מביאים לכך שהתפוקות העיקריות של פרויקט MED-TEST כוללות אימוץ של שיטות עבודה המותאמות לסטנדרט בינלאומי, רכישת מיומנויות חדשות, יצירת תרבות ניהולית חדשה הכוללת שילוב אסטרטגיה סביבתית בהחלטות כלכליות. כל אלו מאפשרים לארגון להתקדם בדרך של שיפור והתייעלות סביבתית-כלכלית לקראת ייצור בר קיימא.

השירותים שלנו